ΕΛΛΗΝΙΚΑ
0

Hamad International Airport: Aircraft Maintenance Hangar

KEY INFORMATION
Project Building Projects
Type Airports
Location Ντόχα, Κατάρ

Όνομα έργου: Υπόστεγο Συντήρησης Αεροσκαφών

Χώρα: Κατάρ

Τύπος έργου: Σχεδιασμός και οικοδόμηση

 

Τομέας ειδίκευσης (σύντομη περιγραφή):

Ένα πλήρως ολοκληρωμένο, κλιματιζόμενο υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών συνολικών διαστάσεων 500 m x 200 m, με ύψος που κυμαίνεται μεταξύ 20 - 45 m, με μεγάλο δομικό ελεύθερο άνοιγμα για να παρέχει την ορατότητα για τους διάφορους τύπους και συνδυασμούς αεροσκαφών, συνεργεία που περιλάμβαναν ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης. Το υπόστεγο συντήρησης περιλαμβάνει σταθμό βαρέων εργασιών με ελεύθερο άνοιγμα 180 m και σταθμό ελαφρών εργασιών με ελεύθερο άνοιγμα 220 m που στεγάζουν τις θύρες του υπόστεγου ύψους 29 m και κατασκευάστηκε με χρήση 1.380 τόνων δομικού χάλυβα. Ο συνολικός δομικός χάλυβας που ανεγέρθηκε ήταν 27.000 τόνοι, όπου οι δύο στέγες των σταθμών συντήρησης, βάρους 8.500 και 10.500 τόνων αντίστοιχα, ανεγέρθηκαν στο εργοτάξιο και ανυψώθηκαν στη θέση τους με τη μέθοδο του ανυψωτήρα με κλώνους. Τα δάπεδα σκυροδέματος έχουν αυστηρές ανοχές. Οι σταθμοί του υπόστεγου είναι πλήρως εξοπλισμένοι για να παρέχουν όλες τις απαραίτητες βοηθητικές παροχές για τη διευκόλυνση της συντήρησης αεροσκαφών και εξυπηρετούνται από υπόγειες υπηρεσίες που στεγάζονται σε επί τούτω κατασκευασμένους εξώστες που καταλήγουν σε θέσεις αναδυόμενων ορυγμάτων που παραδίδουν στο επίπεδο του δαπέδου του υπόστεγου. Έχει εγκατασταθεί επίσης ειδικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει γερανογέφυρες δυναμικότητας 15 τόνων, αυτόκλειστο, μονάδα αζώτου, GPU, ανελκυστήρες, θαλάμους βαφής κ.λπ. Εκτός από το κεντρικό κτίριο, μέρος αυτού του έργου αποτελούν επίσης ένα χωριστό κτίριο επικίνδυνων υλικών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, ένα κεντρικό κτίριο μονάδας κοινής ωφελείας 4.000 τετραγωνικών μέτρων και δύο (2) κτίρια σημείων ελέγχου (έλεγχος της πρόσβασης των πεζών). Τέλος, οι υπόγειες υπηρεσίες και οι υποδομές που υποστηρίζουν την εγκατάσταση αποτελούν μέρος του πεδίου εργασιών.

Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε