ΕΛΛΗΝΙΚΑ
0

Hamad International Airport: Airline Support Facilities

KEY INFORMATION
Project Building Projects
Type Airports
Location Ντόχα, Κατάρ

Όνομα έργου: Εγκαταστάσεις Υποστήριξης Αεροπορικών Εταιρειών

Χώρα:  Κατάρ

Τύπος έργου: Σχεδιασμός και οικοδόμηση

Τομέας ειδίκευσης:

Το έργο αποτελείται από το συγκρότημα εμπορευματικού αεροσταθμού, τα υπόστεγα Emiri και το κέντρο ζώντων ζώων. Το έργο περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες/τα συστήματα και τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας των υποστηρικτικών κτιρίων καθώς και τα εξωτερικά έργα και τις υποδομές.

Συγκρότημα εμπορευματικού αεροσταθμού

Το συγκρότημα εμπορευματικού αεροσταθμού αποτελείται από διάφορες εγκαταστάσεις για την τελική υποστήριξη της υλικοτεχνικής λειτουργίας των εμπορευματικών απαιτήσεων του νέου αερολιμένα της Ντόχα. Κατά κύριο λόγο, οι εγκαταστάσεις επικεντρώνονται στο κτίριο εμπορευματικού αεροσταθμού και περιλαμβάνουν το κτίριο των αερομεταφορέων εμπορευμάτων, τους σταθμούς ελέγχου πρόσβασης οχημάτων και ασφάλειας εξόδου, το κτίριο ελέγχου πρόσβασης πεζών και δύο (2) απομακρυσμένα κτίρια περιοχής μεταφοράς με τις σχετικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας και υποδομές.

Υπόστεγα Emiri A & B

Δύο κτίρια υπόστεγων για την αποθήκευση αεροσκαφών, από τα οποία το ένα φιλοξενεί 3 αεροσκάφη μεσαίας ατράκτου και το άλλο 4 αεροσκάφη στενής ατράκτου. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν συντήρηση γραμμής αεροσκαφών, γραφεία, αποθήκευση και όλα τα υποστηρικτικά συστήματα κτιρίων. Η πλάκα στο έδαφος έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με ίνες και έχει τοποθετηθεί με ανοχές στην παλίρροια. Η υπερκατασκευή είναι κατασκευασμένη από δομικό χάλυβα συνολικού βάρους 7.700 τόνων και είναι επενδυμένη με συναρμολογούμενα μονωμένα πάνελ.

Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε