ΕΛΛΗΝΙΚΑ
0

Hamad International Airport: GSE Maintenance Facility, Motor Transport Workshop, Facilities Maintenance Facility Building and Facilities Maintenance Workshop

KEY INFORMATION
Project Building Projects
Type Airports
Location Ντόχα, Κατάρ

Όνομα έργου: Εγκατάσταση συντήρησης GSE, συνεργείο μεταφοράς κινητήρων, κτίριο συντήρησης εγκαταστάσεων και συνεργείο συντήρησης εγκαταστάσεων

Χώρα:  Κατάρ

Τύπος έργου: Οικοδόμηση

Τομέας ειδίκευσης:

περιλαμβάνει την προμήθεια, την κατασκευή, την εκκίνηση και τη θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης συντήρησης GSE, του συνεργείου μηχανοκίνητου αθλητισμού, του κτιρίου της εγκατάστασης συντήρησης εγκαταστάσεων και του συνεργείου της εγκατάστασης συντήρησης εγκαταστάσεων, καθώς και των συναφών βοηθητικών εγκαταστάσεων για τον νέο διεθνή αερολιμένα της Ντόχα. Τα έργα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προμήθεια, την προσφορά εργασίας, υλικών και εξοπλισμού, τη μεταφορά, την επιτόπια ανέγερση και εγκατάσταση, την επίβλεψη, τον έλεγχο των εγκαταστάσεων όσον αφορά το περιβάλλον, την ασφάλεια, τη διαχείριση της υγείας και την ποιότητα, τη βαθμονόμηση, τη δοκιμή και τη θέση σε λειτουργία, την ολοκλήρωση συστημάτων σε όλον τον αερολιμένα, την κατάρτιση του προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και όσες άλλες υπηρεσίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή των έργων.

Εγκατάσταση συντήρησης εξοπλισμού υπηρεσίας εδάφους (GSE) - Περιλαμβάνει ένα κτίριο που περιέχει σταθμούς συντήρησης οχημάτων, περιοχή συνεργείου με εγκαταστάσεις αποθήκευσης, γραφείων και προσωπικού.

Συνεργείο μεταφοράς κινητήρων - Περιλαμβάνει ένα μονώροφο κτίριο με ημιώροφο που περιέχει σταθμούς συντήρησης με υψηλό ελεύθερο ύψος για να φιλοξενεί μεγάλα οχήματα, συνεργεία, αποθηκευτικούς χώρους, γραφεία και θάλαμο για να στεγάζει ηλεκτρικό εξοπλισμό MDB/EMDB.

Εγκατάσταση συντήρησης εγκαταστάσεων & εγκατάσταση συνεργείου συντήρησης και κτίριο ηλεκτρικών πινάκων - Περιλαμβάνει μονώροφα κτίρια με ημιώροφο που περιέχει συνεργεία, αποθηκευτικό χώρο, γραφεία και εγκαταστάσεις προσωπικού. Πρόκειται να παρασχεθούν μια πύλη ασφαλείας και εσωτερικά/εξωτερικά σημεία ελέγχου, καθώς και ένας θάλαμος ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Συνολική αξία σύμβασης: 420 εκατ. QAR

Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε